Psicopedagogia


AVALUACIÓ, DIAGNÒSTIC I REEDUCACIONS DE LES DIFICULTATS D’APRENENTATGE.

  • Estimulació de les habilitats i coneixements necessaris per l’aprenentatge de la lectoescriptura.
  • Reeducació dels trastorns específics de l’aprenentatge: dislèxia, disortografia i disgrafia.

El tractament reeducatiu és una intervenció psicopedagògica orientada a atendre les dificultats del nen o adolescent relacionades amb l’aprenentatge.

Problemes atencionals, hàbits d’estudi (planificació i organització), baixa motivació... o altres trastorns, poden comportar problemes d’aprenentatge i deteriorar el rendiment acadèmic.

El tractament reeducatiu avalua i tracta aquestes dificultats per ajudar al nen a optimitzar les seves aptituds i tenir un bon rendiment escolar.

Una intervenció personalitzada i ajustada a les necessitats de cada cas permet treballar diferents aspectes del nen o adolescents que es veuen implicats en el seu aprenentatge, com poden ser:

  • L’atenció
  • La memòria
  • La planificació
  • La motivacó
  • Els hàbits de treball i d’autonomia
  • etc.
A qui va dirigit:

El tractament reeducatiu va dirigit a nens i/o adolescents que presenten dificultats d’aprenentatge, així com altres trastorns que afecten directament al seu rendiment acadèmic.

Es considera un trastorn d’aprenentatge qualsevol dificultat en una àrea acadèmica (com la lectura, el càlcul o l’expressió escrita), on el nen o adolescent presenta un nivell molt inferior al que correspon per edat, nivell educatiu o grau d’inteligència. Aquestes dificultats interfereixen en el rendiment escolar i en les tasques que requereixen el seu aprenentatge. La prevalença és d’entre un 10 i un 15% en la població d’edat escolar.

Objectiu del tractament:

Els objectius del tractament es centren en la millora i optimització dels processos i aspectes implicats en l’aprenentatge, especialment els que més dèficit i dificultats presenten.

És important tenir en compte que els objectius es personalitzen a cada pla d’intervenció, atenent les necessitats específiques de cada nen o adolescent.

Com treballem:

El tractament té un enfocament Multidisciplinar, per garantitzar l’efectivitat. Un equip multidisciplinar permet donar la resposta adecuada en cada cas., oferint una atenció de qualitat, global i integral, que afavoreixi la consecució dels objectius definits a cada intervenció.

PSICOPEDAGOGIA

CENTRE PSICOPEDAGÒGIC ONA

Carrer Goya, 4
17220 Sant Feliu de Guíxols (Girona)

Carrer Àngel Guimerà, 11
17240 Llagostera (Girona)

El nostre horari és de tardes de 15.30h a 20.00h de dilluns a dijous i els divendres de 15.30h a 19.15h i als matins a hores convingudes.